40 000 computers tegen 2020

Het doel van deze verrichting is 40.000 computers in de middelbare scholen in Afrika vóór 2020 te
plaatsen. Deze computers, die maximum 5 jaar oud zijn en die nog 4 tot 5 jaar zullen dienen, worden
verzameld bij Noordse bedrijven die hun materiaal vernieuwen. Die geconditioneerde toestellen
worden dan in containers naar Afrika verzonden en in de verschillende scholen geplaatst dankzij
plaatselijke partners.
Context
Het gebrek aan middelen en infrastructuren is het belangrijkste probleem van het secundair
onderwijs in Afrika. Dit probleem creëert een verschil van niveau tussen Afrika en de rest van de
wereld. Dit verschil is nog belangrijker geworden met de invoering van het informaticaonderwijs.
Door een gebrek aan middelen en materiaal, krijgen de meeste Afrikanen geen enkele praktische
opleiding in informatica en hebben ze ook niet de gelegenheid om voor een computer te gaan zitten.
Ons project van 40.000 computers vóór 2015 naar Afrika te zenden is volgens ons een concreet en
adequaat antwoord op dit probleem. Het gaat erom een belangrijke impuls te geven die de
numerieke sloot zal vullen.
Hoe gebeurt alles concreet?
Ons project bestaat uit de zending van een container van 200 tot 400 computers (20 of 40 voeten).
Ziehier de verschillende stappen van dit project.
• Een groep scholen identificeren die 200 of 400 computers nodig hebben, in samenwerking
met de plaatselijke partners
• Het project bestuderen, namelijk door de volgende aspecten te onderzoeken:
• Vervoer van het materiaal.
• Administratieve en/of douane formaliteiten.
• Bouw en/of aanpassing van de zalen, elektrificatie en air‐conditioning.
• Rekrutering, Opleiding van de formateurs.
• Uitwerking en goedkeuring van een programma van opleidingen voor de leerlingen.
• Onderhoud en vervanging (financiering aspect).
• Implicatie van de plaatselijke autoriteiten, de elites en de ouders van de leerlingen.
• Opvolging en evaluatie.
3. Eens dat al deze elementen in orde zijn, kan men een project schrijven en het voorleggen aan
verschillende instanties voor het verkrijgen van een financiering.
Geef materiaal en/of geef het bericht door
Om ons doel van 40.000 computers vóór 2020 te bereiken verwachten we talrijke schenkers. Denk
dus aan lobbying of stel ons project aan uw bedrijf voor zodat alle oude computers voor een goed
doel zullen dienen. En aarzel niet om onze website aan uw informaticaverantwoordelijke te tonen.