South Cluster : visie, missie en ervaring

South Cluster IVZW, opgericht in 2003 en geregistreerd in 2004 als een Belgische non-profitorganisatie, werkt aan het verbeteren van het onderwijs in Afrika door toegang te geven tot het leren van cruciale IT-vaardigheden op scholen. We verzamelen, controleren en verzenden niet alleen de computers naar Afrika, maar zorgen er door solide samenwerkingen met Afrikaanse overheden en lokale organisaties voor dat onderhoud, training en vervanging worden verzorgd en leiden tot een duurzame ontwikkeling van IT-vaardigheden.

Wij leveren een slag tegen armoede en onderontwikkeling in Afrika.

De 3 belangrijke hoofdlijnen voor de ontwikkeling zijn dus:

  • Opleiding
  • Gebruik maken van eigen middelen
  • Zelfbeschikking en democratie

Het belang van de Opvoeding

Dankzij opvoeding is het mogelijk om de psychische armoede te bestrijden die nog verschrikkelijker is dan de economische armoede. Wij zien de opvoeding als een middel om aan de Afrikaanse jeugd de weg naar een duurzame ontwikkeling te tonen. Het gaat dan om de waarheid te zeggen over hoe de wereld werkt en over mondialisering. Onze eerste taak is doeltreffend tot de ontwikkeling van Afrika door de opvoeding bij te dragen. Meer precies past deze taak in de opvatting en de implementatie van projecten om de capaciteiten van de educatieve instellingen te verbeteren en te versterken, zowel op het niveau van de financiële middelen en de infrastructuren als op het niveau van het onderwijs.

Clusters van ontwikkeling

Opvoeding is niet voldoende, men moet ook structuren op plaatselijk niveau creëren die de ontwikkeling zullen bevorderen: een Cluster van plaatselijke ontwikkeling die als ontwikkelingsagentschap gaat werken. Het doel is het ontstaan van een levensvatbaar sociaal-economisch systeem te bevorderen, dat op de exploitatie van de eigen middelen is gebaseerd, en de oprichting van rijkdommen op lange termijn implementeren.

Het belang van de bewustmaking

Parallel met deze taken, erkennen wij het belang van de inzet van de ontwikkeling. Om erin te slagen, gebruikt de vereniging nieuwe bewustmakingspraktijken waar ironie, spot enz. gebruikt worden.
 

Onze ervaring sinds 2003

De eerste contenaire werd naar het Kameroen in februari 2003 verzonden. En 5 maart zelfde jaar, werd de "Salle des Octets" ingeluid. Sinds dan, het project was uitspreid u tot enkele ander Afrikaan landen en de methodologie van Zuid-Groep verliest gewicht, opmerkelijk op de volgenen gevoelige punten.

Richt voorwaardelijkheid

Bereid het van alle projecten gaat door de controle van een aantalvoorwaardelijkheid toestaat garanderen projectduurzaamheid voor. Dus de punten aangaande onderhoud, de vervanging evenals de salarissen van de vormings worden bijzonder onderzocht de projectcontinuïteit te verzekeren.

Vergemakkelijk de formaliteiten

Om de douane en administratieve formaliteiten te vergemakkelijken, onderhandelen wij en vinden rechtstreeks overeenkomst naar het van hoogste niveau in elk land. En welk dat het garanderen van de aankomst toestaat en de uitrusting verzendt naar de winstgevende scholen in de vertraging korter mogelijk. Wij ondertekenden dus conventie van samenwerking met enkele Afrikanen Staten.

Impliceer "iedereen"

Om een weinig meer de duurzaamheid van de projecten te garanderen, is een van de kenmerken van onze projecten dat zij iedereen impliceren: plaatselijke overheden (stadshuizen, steden), administratieve autoriteiten, het opmerkelijke, de elite, de ouders van studenten en de acteurs van de civiele onderneming. De implicatie van deze verschillende acteurs staat een graadmaximum van subsidie van het project alle toe terwijl garanderen zijn continuïteit.

Permanent Controleren

Tijdens de executie van onze projecten worden de noden, de mogelijkheden en de uitdagingen constant, in samenwerking met de plaatselijke partners geëvalueerd. Welk verbeteren in duurzaamheid onze expertise toestaat.

Donornetwerk

Zuid-Groep vestigde en verdergaat met verbreden zijn netwerk van donors van computeruitrusting, dat telt meer dan 200 ondernemingen, inclusief van grote instellingen als de Raad van Europa of opnieuw de Europese Bank van Investeringen.