Wij leveren een slag tegen armoede en onderontwikkeling in Afrika.

Definitie van de ontwikkeling

Voor ons betekent ontwikkeling een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven en het gedrag van een bevolking. Waterstagnaties vermijden om muggen te verwijderen en moeraskoorts te bestrijden is ontwikkeling. Een centrum van zorgen en inenting oprichten met de hulp van een NGO en dit centrum vervolgens door het plaatselijke bestuur laten beheren om betalende inentingen tegen toegankelijke prijzen bekomen is ook ontwikkeling.

Een NGO die een keer komt, alle kinderen inent en weer vertrekt omdat hun financiering niet werd vernieuwd heeft niks te maken met ontwikkeling.

Er is ontwikkeling als men een stap naar voren zet en nooit meer naar achter. Er is ontwikkeling als men de mogelijkheid heeft om beslissingen over zijn eigen economische beleidsvoorstellen op plaatselijk niveau te nemen. Er is ontwikkeling als de bevolking de mogelijkheid heeft om door te stemmen of door een ander middel plaatselijke autoriteiten te bestraffen die niet- bevoegd zouden zijn en de ontwikkeling van het gebied niet zouden bevorderen.

De 3 belangrijke hoofdlijnen voor de ontwikkeling zijn dus:

1. Opleiding

2. Gebruik maken van eigen middelen

3. Zelfbeschikking en democratie

 

Het belang van de Opvoeding

Dankzij opvoeding is het mogelijk om de psychische armoede te bestrijden die nog verschrikkelijker is dan de economische armoede. Wij zien de opvoeding als een middel om aan de Afrikaanse jeugd de weg naar een duurzame ontwikkeling te tonen. Het gaat dan om de waarheid te zeggen over hoe de wereld werkt en over mondialisering. Onze eerste taak is doeltreffend tot de ontwikkeling van Afrika door de opvoeding bij te dragen. Meer precies past deze taak in de opvatting en de implementatie van projecten om de capaciteiten van de educatieve instellingen te verbeteren en te versterken, zowel op het niveau van de financiële middelen en de infrastructuren als op het niveau van het onderwijs.

 

Clusters van ontwikkeling

Opvoeding is niet voldoende, men moet ook structuren op plaatselijk niveau creëren die de ontwikkeling zullen bevorderen: een Cluster van plaatselijke ontwikkeling die als ontwikkelingsagentschap gaat werken. Het doel is het ontstaan van een levensvatbaar sociaal-economisch systeem te bevorderen, dat op de exploitatie van de eigen middelen is gebaseerd, en de oprichting van rijkdommen op lange termijn implementeren.

 

Het belang van de bewustmaking

Parallel met deze taken, erkennen wij het belang van de inzet van de ontwikkeling. Om erin te slagen, gebruikt de vereniging nieuwe bewustmakingspraktijken waar ironie, spot enz. gebruikt worden.

 

Onze strategie

Wij positioneren ons als de vijanden van de armoede en de onderontwikkeling in Afrika. Dit gevecht tegen onze gezworen vijanden leveren vereist middelen die wij nog niet hebben. Daarom moeten wij onze acties met nauwkeurigheid kiezen en rekening houden met alle actoren van de ontwikkeling op ons werelddeel (NGO, Staten, Internationale Instellingen, Burgerlijke Vennootschappen, enz)

Om dit gevecht voor de ontwikkeling van Afrika te leveren, lijkt de Opvoeding ons fundamenteel. Want het is werkelijk de opleiding die aan het einde van de armoede kan leiden. Het lager onderwijs wordt als “Doel van het Millennium n° 2” van de Verenigde Naties in ruime mate gesubsidieerd. Ook op het gebied van het universitaire onderwijs worden momenteel talrijke strategieën uitgewerkt, namelijk het invoeren van virtuele universiteiten. Afrikaanse studenten zullen dan dezelfde studieprogramma’s als de studenten van het Noorden kunnen volgen. Er blijft dus het secundair onderwijs. Het probleem met het secundair onderwijs in Afrika is het informaticagebrek. In Afrika, telt men alleen maar 1 computer voor 1000 inwoners. Men zou dat kunnen vergelijken met een computer voor twee inwoners in bepaalde industrielanden.

Ons initiatief 40-2020-Africa steunt de middelbare scholen van Afrika. Daarmee willen we de jongeren zo goed mogelijk voorbereiden voor de universitaire studies. Maar dit is slechts een eerste stap. Wij hebben nog verschillende projecten die geleidelijk uitgevoerd zullen worden.

Om deze ontwikkelingsprojecten tot een goed einde te brengen moet onze NGO de financieringsstrategie van deze projecten ontwikkelen. Natuurlijk volgen we de klassieke financieringsmethoden van NGOs. Maar om een meer gestructureerd beleid uit te werken, een beter succes en een betere opvolging te garanderen, ontwikkelen wij een aantal initiatieven die een dubbel doel beogen:

1. Nastreven van financiering voor onze projecten in Afrika.

2. Bewustmaking van de bevolkingen van het Noorden op de vragen en de actoren van de ontwikkeling.