South Cluster IVZW statuten

Hier vindt u een uittreksel uit onze statuten (Frans). 

En hieronder is een korte samevatting in het Nederlands.

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK "South Cluster" Maatschappelijke zetel: Brussel

Titel I: Aanduiding, maatschappelijke zetel

Artikel 1:

De vereniging draagt de Engelse naam "South Cluster". Zij is een internationale vereniging zonder winstoogmerk volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1927 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Titel II: Objectieven, looptijd

Artikel 3:

De vereniging, met een educatieve, filantropische en wetenschappelijke missie en die los staat van enig winstoogmerk, heeft tot voornamelijk doel de ontwikkeling in Afrikaanse onderontwikkelde landen te bevorderen.
Een specifiek doel van de vereniging is het bevorderen van de onderwijsmogelijkheden in onderontwikkelde landen.
Een specifiek doel van de vereniging is het samenwerken met andere organisaties die dezelfde missie delen.
Een specifiek doel van de vereniging is te helpen bij de ontwikkeling van het onderwijs.
De vereniging kan toezien op en handelen in naam van het welzijn van de ontwikkeling in Afrika en de rest van de wereld.
De vereniging kan te allen tijde haar doelen nastreven op de wijze die zij het meest geschikt acht.
De educatieve, filantropische en wetenschappelijke missie zal op volgende manier gerespecteerd worden: door de inzameling van computers verkregen door vrijwillige bijdrage; door het transporteren van het materiaal naar de onderwijsinstellingen; door de verspreiding van de informatie en de uitrusting op pedagogische en informatieve wijze; door de permanente vorming van studenten en onderwijzers die toegang zullen hebben tot de projecten van South Cluster.